Attester

Arbejdsgiver ønsker sygeattest

Som udgangspunkt skal der anvendes en mulighedserklæring, som udarbejdes af din arbejdsgiver og dig i fællesskab. Efterfølgende kan denne attesteres hos os.

Hvis dette fravælges, kan vi lave en såkaldt frihåndsattest. Det er arbejdsgiveren, som betaler for disse attester, men patienten skal lægge ud.

Læs mere her.

Kommunen ønsker attest

Du får besked fra kommunen, og du skal selv bestille tid til sådan en attest – gør dette i god tid inden fristens udløb. Oplys ved bestilling, hvilken type attest det drejer sig om (typisk ”LÆ” og et nummer).

Hvis det drejer sig om en længere attest LÆ145 ”general helbredsattest” eller LÆ 265 ”lægeattest til rehabiliteringsteam” bedes du udfylde dette skema før du kommer.

Det er kommunen, der betaler for disse attester.

Download PDF her >>

Forsikringsselskab ønsker attest

Forsikringsselskabet kan bede om forskellige attester i forbindelse med skader og erstatning. Når du bestiller tid bedes du oplyse hvilken type attest det drejer sig om (typisk ”AES” og et nummer). Se om der er noget, du selv skal udfylde.

Det er forsikringsselskabet, der betaler disse attester.

Kørekortsattest

Læs mere her.

Andre attester

Det kan dreje sig om helbredsattester hos raske, attester til skole, forsvaret, SU styrelsen eller attester i forbindelse med særlige former for arbejde. Det er forskelligt, om du selv skal betale.

Kontakt os for tidsbestilling eller spørgsmål.

8213 2200

Telefontider

Alle dage 08:00 - 11:00
Sekretær eller praksisassistent
svarer telefonen

Book tid

Patient login / Book tid >>

Besøg
klinikken

Sundhedshuset Kirstinelund
Skæringvej 110, 1. sal
8520 Lystrup
Tlf.: 8213 2200

Åbningstider

Mandag - fredag 08:00 - 16:00